Prikaz detalja točka za sušenje adsorpcionog odvlaživača vazduha
Home Comfort
  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HomeComfort
  3. Odvlaživanje
  4. Praktično znanje o odvlaživačima vazduha
  5. Pregled postupaka odvlaživanja vazduha
  6. Adsorpcioni odvlaživači vazduha

Adsorpcioni odvlaživač vazduha

Način funkcionisanja i tehničke razlike

Industrijski uređaji sa odvodom vlažnog vazduha

Profesionalni adsorpcioni odvlaživači vazduha se najčešće koriste u komercijalnom sektoru i industrijskom okruženju, gde se i na niskim temperaturama zahtevaju veoma velike količine sa ekstremno suvim vazduhom. Ovo se ekonomično i tehnički postiže samo sa adsorpcionim odvlaživačima vazduha.

Komercijalni adsorpcioni odvlaživači vazduha poseduju, za razliku od rešenja za privatne korisnike, manje komforne opreme ali su umesto toga koncipirani za robusnost, dug životni vek, dug upotrebni vek i visok kapacitet suvog vazduha.

Naposletku, zbog velikog protoka vazduha se vlažan vazduh kod takvih uređaja ne kondenzuje više unutar uređaja, već se u obliku vruće vodene pare direktno izduvava i preko creva ili kanala odvodi napolje - kao na primer kod mašine za sušenje veša koju imate kod kuće.

Zato prilikom izbora uređaja vodite računa da za privatnu primenu ne nabavljate industrijski uređaj jer oni ne poseduju integrisane prihvatne posude za vodu.

Komforni uređaji sa kondenzatorom

Uređaji koji su koncipirani za privatnu primenu funkcioniraju po istom principu kao i adsorpcioni odvlaživači vazduha za komercijalnu primenu.

Usisani vazduh iz prostorije se provodi kroz sektor za odvlaživanje rotirajućeg točka za sušenje, koji je obložen higroskopskim sorpcionim sredstvom i na koje se prikuplja vlaga iz vazduha.

Tipično sorpciono sredstvo je silica gel- sredstvo za isušivanje sa veoma velikom higroskopskom površinom. U profesionalnim adsorpcionim agregatima za sušenje jedan gram ovog sredstva za isušivanje ima površinu od više od 700 kvadratnih metara. Manje od 10 grama prema tome ima istu površinu kao i ceo fudbalski teren.

Prikupljanjem vlage na sorpcionom sredstvu odvlaženi suvi vazduh se zatim ponovo izduvava u prostoriju.

Da bi se radi ponovnog prikupljanja vlage iz vazduha točak za sušenje sa nakupljenom vodom ponovo oslobodio od vode, kroz poseban sektor za regeneraciju točka za sušenje struji grejačem zagrejani vazduh u beskonačnom krugu, i koji zavisno od temperature preuzima vlagu sa točka za sušenje i sprovodi je kroz element kondenzatora.

Ona se zatim spolja prostrujava hladnijim usisanim vazduhom zbog čega dolazi do kondenzacije vode unutar elementa za kondenzaciju i prikuplja unutar posude za vodu. Vazduh za regeneraciju se zatim u stalnom krugu dovodi radi ponovnog prikupljanja vlage do grejača.

Princip funkcionisanja komfornih adsorpcionih odvlaživača vazduha
Praktično znanje o odvlaživačima vazduha - pregled svih poglavlja

Praktično znanje o odvlaživačima vazduha - pregled svih poglavlja

Poglavlje 1: Osnovna znanja u vezi vlažnosti vazduha - sve je apsolutno relativno

Poglavlje 2: Pregled postupaka odvlaživanja vazduha – kondenzacija i adsorpcija

Poglavlje 2.1: Kondenzacioni sušači sa kompresorima

Poglavlje 2.2: Kondenzacioni sušači sa Peltier tehnologijom

Poglavlje 2.3: Adsorpcioni odvlaživač vazduha

Poglavlje 3: Koji postupak odvlaživanja za koju svrhu?

Slika gore prikazuje unutrašnjost sa točkom za sušenje jednog uređaja TTR 300 kompanije Trotec. Ovaj industrijski adsorpcioni odvlaživač vazduha je doduše jako kompaktan ali bez prihvatne posude za vodu ipak nije podesan za tipičnu primenu u domaćinstvu. Za to su koncipirano specijalni komforni adsorpcioni odvlaživači vazduha kao na primer TTR 55 E sa integrisanom posudom za prihvat vode i perivim filterom za vazduh:
Industrijski adsorpcioni odvlaživač vazduha TTR 300
Komforni adsorpcioni odvlaživač vazduha TTR 55 E