Koji odvlaživač zraka za koju svrhu? Trotec zna!
Home Comfort

Imate pitanje?

Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.

Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HomeComfort
  3. Odvlaživanje
  4. Praktično znanje o odvlaživačima vazduha
  5. Faktori za izbor odvlaživača vazduha

Odvlaživači vazduha-izbor

Koji postupak odvlaživanja za koju svrhu?

Faktor za izbor temperatura prostorije

Faktor za izbor temperatura prostorije

Prosečna temperatura vazduha u prostoriji koja se održava suvom je najvažniji odlučujući kriterijum za izbor odgovarajućeg odvlaživača vazduha.

Moćno ispod 8

U nezagrevanim podrumima, vikendicama ili hladnijim prostorijama u toku zime, sa prosečnom temperaturom u prostoriji ispod 8 °C preporučuje se primena adsorpcionih odvlaživača vazduha. Njihov princip funkcionisanja je u stanju da trajno i efikasno održava suvim i okruženja sa niskom temperaturom.

I na povremeno višim temperatura do 12 °C ovi uređaji zadovoljavajuće rade, preko 12 °C ipak energetski bilans ovih uređaja postaje isuviše loš za ekonomski opravdan rad odvlaživanja.

Univerzalci od 5 do 35 °C

Iznad 8 °C prosečne temperature u prostoriji su za odvlaživanje vazduha načelno podesni i rashladni sušači.

Ako se temperature u zimskim mesecima trajno spuste ispod 15 °C, potrebno je koristiti uređaj sa otapanjem toplim gasom.

Ovi univerzalci se mogu koristiti varijabilno u veoma velikom temperaturnom opsegu, dok rashladne sušače sa otapanjem recirkulacijom vazduha za odvlaživanje vazduha ima smilsa mogu koristiti tek kada su prosečne temperature iznad 15 °C – vidi i Poglavlje 2 - „Ograničenja primene postupka odvlaživanja“.

Faktor za izbor troškovi rada

Kada je reč o efektu troškovi-korisnost i kapacitetu odvlaživanja u odnosu na potrošnju energije, kompresorski kondenzacioni sušač je sigurni pobednik u svim stambenim prostorijama.

Peltier kondenzacioni sušači su zato povoljniji prilikom nabavke i na prvi pogled štede više struje, ali ih odlikuje znatno niži kapacitet odvlaživanja uz istovremenu višu potrošnju energije po litri odvlaženog kondenzata.

Za adsorpcione odvlaživače vazduha, potrošnja energije pri istom kapacitetu odvlaživanja u direktnom poređenju sa kompresorskim rashladnim sušačima može i do 100 % viša. Ipak, troškovi rada prilikom odlučivanja za adsorpcioni odvlaživač vazduha odlaze u drugi plan jer ima zahteva u pogledu primene koje mogu da savladaju isključivo adsorpcioni odvlaživači vazduha.

Faktor odabira - radijus djelovanja

Faktor za izbor radijus delovanja

Kompresorski rashladni sušač - odličan za sve veličine prostorije

Što je veća prostorija koja se održava suvom, utoliko više prednosti pružaju kompresorski rashladni sušači. Samo ova grupa uređaja poseduje, za privatne korisnike, veliki spektar kombinacija ventilatora i kondenzatora različite snage.

Za održavanje suvoće velikih prostorija, do odvlaživača je potrebno dovoditi takođe velike količine vlažnog vazduha, što uslovljava potrebu za jakim ventilatorom. I za efikasno odvlaživanje ovih količina vazduha potrebno je da kondenzator uređaja bude isto tako snažno dimenzionisan.

Zato prilikom izbora uređaja vodite računa ne samo na proizvođačke podatke o veličini prostorije, već proverite na osnovu podataka o kapacitetu vazduha, potrošnje struje i odvlaživanja da li su podaci plauzibilni. Jednostavno pravilo: Za malo vati nema mnogo litara ;-)

Peltier odvlaživači vazduha - specijalisti za najmanje zapremine

Peltier uređaji nisu klasični odvlaživači vazduha u prostoriji, jer su koncipirani ne za odvlaživanje celih prostorija već više za održavanje specijalnih područja suvim. Kompaktna konstrukcija, mala potrošnja struje i tih rad ovu klasu uređaja pre svega preporučuju za primenu u ormanima za cipele i odeću, ostavama za namirnice ili uslovno u malim sanitarnim prostorijama bez prozora i bez velikog stvaranja vlage (bez tuša), zato što su Peltier odvlaživači u principu podesni samo za okruženja bez dodatnog eksternog unosa vlage (vidi sledeći odeljak „Infiltracija“).

Granulat

Ovakva sredstva za sušenje su prevashodno namenjeni za zaštitu u transportu i pri skladištenju robe osetljive na vlagu. Svako od nas zna male kesice priložene uz poslatu robu sa elektronikom, torbama, koferima, cipelama ili lekovima. Za održavanje suvoće ovih dobara u uskim unutrašnjim posudama su kesice granulata izuzetno dobre.

Ali na tržištu se nude i veće kese zajedno sa prihvatnom kutijom kao „odvlaživači vazduha“. Za ovu svrhu primene granulati nisu podesni iz više razloga.

S jedne strane njihovo dejstvo je ograničeno na nekoliko kubnih metara okolnog vazduha i samo u područjima bez bilo kakvog dodatnog unosa vlage spolja (vidi sledeći odeljak „Infiltracija“).

Zatim, odvlaživači sa granulatom su u poređenju sa njihovim kapacitetom odvlaživanja veoma skupi, jer kao jednokratni sistem zahtevaju da se redovno dokupljuju nove kese granulata. Osim toga granulat kada se zasiti vodom ostaje neaktivan i jednostavno prestaje da radi. Bez prethodnog upozorenja, nema poruke „Rezervoar pun“, više nema sušenja ;-)

Adsorpcioni odvlaživači vazduha - profilisana tehnologija za male, hladne prostorije

Pre svega u hladnim podrumima, nezagrevanim ili samo povremeno zagrevanim unutrašnjim prostorima, ova klasa uređaja praktično nema alternativu.

Snažni kompresorski rashladni sušači se doduše još donekle efektivno mogu koristiti i u okruženju sa najmanje 12 °C, ali kada je prosečna trajna temperatura u prostoriji ispod 8 °C adsorpcioni odvlaživači vazduha su ti koji postižu efikasan nivo kapaciteta odvlaživanja radi održavanja suvoće.

Faktor za izbor obim funkcija

Još jedan važan kriterijum pri izoru odgovarajućeg odvlaživača vazduha je obim njegovih funkcija.

Uređaji iste klase snage se međusobno razlikuju na osnovu komforne opreme, koja korisniku može biti značajna u pogledu njegove svrhe primene.

Za periodičan automatski režim rada odvlaživanja trebalo bi da postoji 24-h-vremenski programator a u slučaju želje da postoji automatsko isključivanje trebalo bi da postoji odgovarajući tajmer.

Nadalje, mnogi uređaji pružaju higrostatski upravljani automatski režim rada, doduše neki sa obrtnim prekidačem bez podeoka, drugi sa preciznim odabirom cilja vlažnosti vazduha sa unosom stvarne vrednosti.

I mesto rada ima neku ulogu. Ukoliko na primer želite da koristite uređaj bez nadzora u kontinuiranom režimu rada, u vikendici ili letnjikovcu, onda bi odvlaživač trebalo da poseduje priključak za drenažu tako da se kondenzat odvodi u kanalizaciju umesto redovnog pražnjenja posude za vodu.

Kondenzacijski sušači zraka s automatskim odleđivanjem vrućim plinom, adsorpcijski sušači zraka, sušači Peltier ili hladni sušači na optočni zrak, s najvećim asortimanom odvlaživača zraka na svijetu Trotec je u stanju ponuditi vam optimalni komforni odvlaživač zraka za svaku primjenu. Samo jedan klik na sliku vodi vas izravno na naš cjelokupan program komfornih odvlaživača zraka.
Trotec nudi najveći asortiman odvlaživača zraka na svijetu

Nemojte da zaboravite: Infiltracija

Nemojte zaboraviti: faktor infiltracije!

Zvuči kao pojam iz špijunskih romana, ali se ne odnosi na ubacivanje neprijateljskih subjekata, već vlažnog spoljnog vazduha. Pod „infiltracija“ se, kod proračuna kapaciteta odvlaživača vazduha, označava dovod spoljne dodatne vlage u prostoriju koja se odvlažuje.

Zato je faktor infiltracije važna veličina za proračun kapaciteta odgovarajućeg odvlaživača. Na kraju, vlage ima ne samo u vazduhu prostorije. I spolja ulazi dodatna vlaga, na primer zbog stanja u kome se nalazi izolacija objekta, kroz procepe u vratima ili usled otvaranja vrata, prozora itd.

Ako na primer želite da u prostoriji koja ima toplotu od 20 °C sa 80 % relativne vlažnosti vazduha spustite na 60 %, onda treba odgovarajuće smanjiti sadržaj vode sa 13,8 g/m³ (80 % rel.vlaž.) na 10,4 g/m³ (60 % rel.vlaž.), dakle za 3,4 g po kubnom metru vazduha.

To je dakle u prostoriji sa 100 kubnih metara zapremine iznosi 340 g odn. ml, jel tako? Nije. Treba uzeti u obzir i vlagu koja se unosi spolja.

Ako se u obzir uzme spoljna klima od 25 °C sa 70 % rel.vlaž. onda sadržaj vode spoljnog vazduha iznosi 16,2 g/m³, dakle 5,8 g više nego unutra. Prosto rečeno ova vlažnost bi se rado pomešala sa vazduhom iz unutrašnje prostorije ali je to moguće samo delom, jer je prostorija zatvorena i dobro izolovana. Ovde se u igru uključuje faktor infiltracije koji na primer za dobro izolovane prostorije iznosi 0,3.

Spolja se dakle unosi na sat 5,8 g/m³ x 100 m³ x faktor infiltracije 0,3 l/h = 174 g/h (0,174 l), što znači da svakodnevno treba odvlažiti količinu vode u iznosu od 4,176 litara na 24 sata (0,174 l x 24).

Svaki čovjek u snu proizvodi otprilike 50 ml vlage – na sat!

„Čovek je fabrika vlage“

Ali i iznutra se vrši unos dodatne vlage. Kao i infiltracija i ovo je dodatno opterećenje usled vlage. Jedna jedina biljka u saksiji dodaje svakoga dana vazduhu u prostoriji oko 150 ml ekstra vlažnosti. Ali faktor opterećenja usled vlage postaje zaista važan kada se u prostoriji nalaze ljudi.

Svaki čovek, dok spava, u samo jednom satu proizvede 50 ml vlage samo isparavanjem preko kože i tu vlagu predaje u vazduh u prostoriji. Kod lake sedeće aktivnosti to već postaje 70 ml a kod obavljanja kućnih poslova preko 100 ml. Zato ovaj unos vlage obavezno morate da imate u vidu prilikom izbora vašeg odvlaživača vazduha.

Primetno je, da se u spavaćoj sobi ne može koristiti Peltier uređaj za održavanje suvoće, jer samo dve osobe koje spavaju u toku osmočasovne noći dodaju u vazduh u prostoriji 800 ml vlage, a Peltier odvlaživač na primer ima kapacitet odvlaživanja od maksimalno 300 ml u roku od 24 sata. Ujutro bi vazduh bio vlažniji nego dan ranije.

Kada imamo na umu da se na primer tokom kuvanja u okolni vazduh oslobađa 2 litara a prilikom tuširanja celih 2,5 litara vode, onda brzo postaje jasno da svi slučajevi primene sa dodatnim opterećenjem usled vlage za Peltier uređaje ili granulat predstavljaju beznadežan poduhvat!

Prilikom planiranja vaših potreba uvek uračunajte rezervne kapacitete za dodatno opterećenje usled vlage. Najjednostavnije je sa Trotec preporukama za primenu datog uređaja, tamo su svi tipični parametri primene već uzeti u obzir.


Brzi pregled mogućnosti primene
prema tipu odvlaživača

Kondanzacija Adsorpcija
Peltier Kompresor Granulat Točak za sušenje
Recirkulisani vazduh Topli gas
Sušenje veoma malog prostora bez infiltracije preporuka moguće moguće preporuka moguće
Sušenje prostorija sa temperaturama od 0 do 8 °C preporuka
Sušenje prostorija sa temperaturama od 5 do 35 °C preporuka moguće
Sušenje prostorija sa temperaturama od 15 do 35 °C preporuka preporuka moguće
Sušenje građevinskih objekata * * *
Sanacija poplava * *
* samo komercijalne izvedbe, nije podesno za komforne odvlaživače vazduha

Praktično znanje o odvlaživačima vazduha - pregled svih poglavlja

Praktično znanje o odvlaživačima vazduha - pregled svih poglavlja

Poglavlje 1: Osnovna znanja u vezi vlažnosti vazduha - sve je apsolutno relativno
Poglavlje 2: Pregled postupaka odvlaživanja vazduha – kondenzacija i adsorpcija
Poglavlje 2.1: Kondenzacioni sušači sa kompresorima
Poglavlje 2.2: Kondenzacioni sušači sa Peltier tehnologijom
Poglavlje 2.3: Adsorpcioni odvlaživač vazduha
Poglavlje 3: Koji postupak odvlaživanja za koju svrhu?