Korisnička podrška i podrška: +49 2452 962-450

Pon - Pet: 7:30 - 17:30

Infracrveni grejni panel TIH 650+
 1. Proizvodi i usluge
 2. Proizvodi ‑ HighPerformance
 3. Zagrijavanje
 4. Infracrveni grejni paneli
 5. Infracrveni grejni panel TIH 650+

Infracrveni grejni panel TIH 650+

Za sušenje zidne konstrukcije u novogradnji ili kod sanacije štete od poplava i starogradnje

Infracrveni grejni panel TIH 650+

Profesionalni infracrveni grejni panel TIH 650+ je idealan za površinsko sušenje zidova u novogradnji ili nakon štete od poplave. Posebno se masivna zidna konstrukcija može brže sušiti u poređenju sa klasičnim odvlaživanjem.

Preduslov za efikasan proces sušenja je ravnomerna raspodela toplote po celoj površini grejnog panela. Za razliku od običnih infracrvenih grejnih panela, koji često dostižu samo nehomogeno širenje toplote, inovativna mešavina materijala kod TIH 650+ postiže apsolutno ravnomernu snagu zračenja i time ravnomernu raspodelu toplote po celoj površini grejnog panela, koji je osim toga dodatno izolovan na poleđini i stoga obezbeđuje optimalno zračenje usmereno ka objektu kao i maksimalnu energetsku efikasnost.

Za sušenje na velikim površinama mogu se kombinovati do tri infracrvena grejna panela kao složeni spoj brzo i stabilno.

Kako TIH 650+ radi bešumno i ne troši kiseonik, on se može bez problema može koristiti i u nastanjenom okruženju.


Termografski prikaz uređaja TIH 650+ prikazuje ravnomernu raspodelu snage zračenja infracrvenog grejnog panela po celoj površini.
Termografski prikaz dokazuje ravnomernu raspodelu snage zračenja po celoj površini.

TIH 650+ se odlikuje izuzetno ravnomernom raspodelom snage zračenja po celoj površini

Termografska ispitivanja dokazuju, da obični infracrveni grejni paneli često dostižu samo nehomogeno širenje toplote, koje više ne omogućava ravnomerno sušenje površina. Osim toga, kod ovih modela često dolazi do fluktuacije grejne snage a posebno je kod grejača temperatura često previsoka.

Ekstremno tretiranje toplotom može posebno kod osetljivih građevinskih materijala da ima fatalne efekte. Ukoliko se na primer gipsani materijali prekomerno zagrevaju, izdvaja se kristalizovana voda što dovodi do gubitka celokupne stabilnosti strukture.

Nasuprot tome, TIH profi grejni paneli se odlikuju konstantnim temperaturnim vrednostima i izuzetno ravnomernom raspodelom snage zračenja po celoj površini. Grejna snaga i rastojanje od zida uređaja TIH 650+ su tako dimenzionisani od strane konstruktora, da i kod gipsanih materijala ne dolazi do zagrevanja materijala u temperaturnom opsegu koji destabilizuje strukturu.

Fleksibilno varijabilni profi sistem

Profesionalni infracrveni paneli za grejanje mogu se koristiti pojedinačno ili u kombinaciji po potrebi:

 1. Pojedinačna horizontalna podna ugradnja TIH 650+ postavljanjem isporučenih stopa.
 2. Pojedinačna vertikalna ugradnja poda TIH 650+ postavljanjem isporučenih stopa.
 3. Podna ugradnja TIH 650+ montiranjem isporučenih nogu i iznad njih - povezivanjem pomoću ručki za slaganje - instaliranim sistemom za slaganje.
 4. Sa opciono dostupnim setom za povezivanje sklopnih nosača i setom nosača za montiranje nosača, TIH 650+ se takođe može pričvrstiti na komercijalno dostupne montažne nosače za ciljano površinsko sušenje viših površina.
Fleksibilno varijabilni profesionalni sistem

Konstrukcija stopa bez zavrtnja

Kompaktne noge TIH 650 mogu se pričvrstiti na grejnu ploču bez alata.

U vezi sa tim se umesto dosadašnjeg spoja sa zavrtnjima u stopi nalazi integrisani opružni klin koji se ne može izgubiti, a koji se kod instalacije sigurno uklapa i obezbeđuje čvrst spoj sa grejnim panelom. Dodatni alat za montažu nije potreban: Povući, skinuti, povući, postaviti – sasvim jednostavno. Radi transporta se stope uz uštedu prostora mogu postaviti u prihvat koji se nalazi na strani grejanja panela.

Stope su pomagalo čak i kod optimalnog pozicioniranja. One su tako konstruisane da kada stope dođu u kontakt sa zidom bude obezbeđeno optimalno rastojanje za grejanje i stepen efikasnosti. Za postavljanje zato uopšte nije potrebno meriti rastojanje.

Schraubenlose Standfußkonstruktion


MID brojač kao standard
TIH 650 je fabrički opremljen sa MID kompatibilnim meračem potrošnje energije, što omogućava pouzdano dokumentovanje potrošnje energije.
MID brojač kao standard
Jednostavna primena
Bez obzira da li uspravno ili vodoravno postavljanje, TIH 650+ omogućava oboje, jer se stope mogu montirati za obe pozicije na grejnom panelu.
TIH 650+ se može varijabilno koristiti u uspravnom ili vodoravnom položaju
Jednostavno proširivanje spektra primene
Sa opcionalno dostupnim priborom za montažu, infracrveni grejni panel TIH 650+ možete da pričvrstite kao pojedinačni panel ili kao set infracrvenih grejnih panela na uobičajene podupirače za montažu.
Jednostavno proširivanje spektra primene
Jednostavan transport
Svaki TIH 650+ je opremljen praktičnim uređajima za držanje obe noge na zadnjoj strani, tako da ostaju bezbedno smešteni u šinu kućišta tokom transporta pomoću utičnice.
Jednostavan transport na postolje

Opcionalno dostupan pribor

Set ručica za slaganje TIH 650+
Br. artikla 1.410.003.009
Sadrži dve ručice za montažu koje se koriste bez alata za stabilnu kombinaciju dva TIH grejna panela kao složeni spoj.
Set ručica za slaganje TIH 650+
Set za povezivanje na podupirače za montažu 650+
Br. artikla 1.410.003.003
Dve priključne lajsne za kačenje TIH 650+ na opcionalno dostupnim kopčama za pričvršćivanje podupirača za montažu.
Set za povezivanje na podupirače za montažu 650+
Set kopči za pričvršćivanje podupirača za montažu
Br. artikla 1.410.003.004
Dve kopče u setu za pričvršćivanje TIH grejnih panela na uobičajenim podupiračima za montažu.
Set kopči za pričvršćivanje podupirača za montažu
BN35 termostat za utičnicu za TIH+
Br. artikla 6.100.007.008
Omogućava regulaciju temperature i vreme rada jednog ili više grejnih panela radio vezom sa dometom od 20 m.
BN35 termostat za utičnicu za TIH+
Transportna torba TIH 650+
Br. artikla 1.410.003.005
Od robusnog i vodootpornog poliesterskog platna sa ekstra čvrsto zašivenim remenom za rame i dodatnom pregradom sa rajsferšlusom.
Transportna torba TIH 650+

Prednosti u praksi:

 • Profi kvalitet „made in Germany“ – originalni Trotec proizvod
 • Kvalitetan infracrveni grejni panel sa stvarnih 650 W grejne snage
 • Inovativni materijali omogućavaju ravnomernu raspodelu toplote po celoj površini
 • Izolacija na poleđini obezbeđuje maksimalnu energetsku efikasnost i optimalno zračenje usmereno ka objektu
 • Visoko efikasan postupak grejanja sa ekološki podobnim IC-C-zračenjem za brzo sušenje zidne konstrukcije
 • Transport toplote preko svetlosnih talasa – direktno zagrevanje objekta bez konvektivnog gubitka
 • Čista toplota – bez buke, bez mirisa, bez kondenzata, bez potrošnje kiseonika
 • Moguće brzo i stabilno slaganje
 • Robusna aluminijumska kompozitna konstrukcija sa visokom čvrstoćom na deformacije koja ne zahteva održavanje u Trotec kvalitetu
 • Stope koje se montiraju bez alata
 • Upušteni transportni držači za stope
 • Integrisano brojilo potrošnje energije (MID-usklađeno)

* Šta znači MID-usklađeno?

Evropska direktiva o mernim uređajima (MID) zamenjuje u nekim branšama dosadašnje regulative vezane za dodelu nacionalnog odobrenja i zatim baždarenja. Shodno tome u Evropi sva brojila za potrošnju energije koja se koriste za obračun potrošene energije moraju da budu MID-usklađena.

Osnovna znanja za praktičnu primenu: Mehanizmi transporta vlage u mineralnim građevinskim materijalima

Mehanizmi transporta vlage u mineralnim građevinskim materijalima

Porozni, mineralni građevinski materijali poseduju mrežu pora i kapilara različite vrste, veličine i oblika, koje su odlučujuće za transport vode. Zavisno od sadržaja vlage u građevinskom materijalu do transporta vode dolazi u principu na dva različita načina: Difuzijom i strujanjem vode.

Prilikom difuzije celokupan prostor pora se prostrujava vodenom parom (1).

Sa porastom sadržaja vode na površini velikih poroznih površina se stvara vodeni film, manja porozna suženja su već potpuno ispunjena vodom (2).

Kod prezasićenja građevinskog materijala u širim poroznim površinama ima toliko vode da se ona transportuje strujanjem (3).

Ova faza transporta tečne vode je znatno snažnija od difuzije.

Odatle proizilazi da su infracrveni grejni paneli podesni za primenu kod sušenja zidova na sledeći način:

 1. Infracrveni grejni paneli su podesni za primenu kod sušenja samo onih građevinskih materijala koji su visoko porozni i poseduju dobro razvijen kapilarni sistem, na primer cigla i neke vrste prirodnog kamena.
 2. Kod jako zbijenih materijala zida sa zatvorenom strukturom ili manjim kapilarima (beton), primena infracrvenih grejnih panela nema nikakvog efekta sušenja jer se ovde transport vlage pretežno vrši difuzijom.
 3. Efikasno sušenje se može postići isključivo u tečnoj fazi. Samo u ovoj fazi vlaga prati toplotnu količinu toplote.
 4. Ukoliko prestane strujanje vode sa porastom stepena sušenja, do transporta vlage pojačano dolazi preko difuzije. Od tog trenutka je primena infracrvenih grejnih panela bez ikakvog značaja za nastavak isušivanja!

Zaključak: Sve dok se u vlažnim građevinskim materijalima transport vlage obavlja u tečnom obliku preko strujanja vode, infracrveni grejni paneli mogu da pomognu da se ubrza postupak isušivanja.

Ipak, kao potpuna zamena za odvlaživače vazduha do dostizanja uravnotežene vlažnosti u građevinskom materijalu, infracrveni grejni paneli su potpuno nepodesni!

Na kalkulator kapaciteta grejanja

proračun potrebe za toplotom

U samo nekoliko koraka do pravog izlaza grejanja. Izračunajte količinu toplote koja vam je potrebna za zagrevanje prostorija pomoću našeg praktičnog onlajn kalkulatora.

Na kalkulator snage grejanja

Vodič za praktično znanje – znanje o grejanju za profesionalne korisnike

Iskoristite znanje proizvođača iz prve ruke: Na našim stranicama vodiča pružamo vam detaljne informacije o različitim tipovima grejača sa funkcionalnim opisima, glavnim oblastima primene i još mnogo toga.

Nastavite do praktičnog vodiča znanja za profesionalno grejanje

Idite direktno na vodič za praktično znanje za profesionalno grejanje

Regulativa EU

Ovaj proizvod je usklađen sa regulativom EU 2015/1188 član 3 II u kombinaciji sa termostatom i postiže efikasnost od 98%. Koristite samo uređaj sa termostatom, kao što je Trotec BN35 koji preporučujemo. Više informacija o tome možete pronaći u našem korisničkom priručniku.

Ovaj proizvod je pogodan samo za dobro izolovane prostorije ili za povremenu upotrebu.

(Uredba EU 2015/1188, član 3, Aneks II b) II (2))

Trotec: Inovacija napravljena u Nemačkoj

Trotec: Inovacija napravljena u Nemačkoj Pogledajte iza kulisa: Kao jedan od vodećih međunarodnih proizvođača rešenja za tretman vazduha, Trotec nudi industrijskim i komercijalnim kupcima inovativne proizvode za prečišćavanje vazduha, odvlaživanje vazduha, grejanje, klimatizaciju i ventilaciju. Sa našim uređajima visokih performansi, 100% se oslanjamo na istraživanje, razvoj, dizajn i proizvodnju u Nemačkoj. Za najviše zahteve kvaliteta, dobro osmišljena sistemska rešenja i sveže ideje.

Uverite se u video!

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Kupovina

Tehnički podaci

Технички подаци
Opšte
  Broj artikla 1.410.003.030
Grejna snaga
  u [W] 650
Površina delovanja
  u [m²] 0,85
Električne vrednosti
  Priključak za struju 230 V, 50 Hz
  Nazivna primljena struja [A] 2,1
Električni priključak
  Priključni utikač CEE 7/7
  Dužina kabla [m] 3
Izvedba kućišta
  Aluminijum
Karakteristika sigurnosti
  IP-vrsta zaštite IP44
  Zaštita od pregrevanja postoji
Dimenzije
  Dužina (bez ambalaže) [mm] 36
  Širina (bez ambalaže) [mm] 1.370
  Visina (bez ambalaže) [mm] 625
Težina
  (bez ambalaže) [kg] 10,7

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo

Pribor

Loading...

Alternativni proizvodi

Loading...

Seminari

Preuzimanje

Loading...