Servisni brojevi telefona:

Otklanjač­štete od­vode: +49 2452 962 444
Iznajmljivači: +49 2452 962 444
Obrtništvo: +49 2452 962 400
Industrija: +49 2452 962 777
Krajnji potrošač: +49 2452 962 450
Ponedeljak - Petak: 8:00 - 17:00 sati
  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HighPerformance
  3. Sanacija­poplava
  4. HEPA-filter HC MultiQube
  5. Klase filtera u pregledu

Klase filtera u pregledu

Steknite pregled o našim klasama filtera i njihovim primerima primene

 
Veličina čestice Primeri čestica Klasa filtera Primeri upotrebe
filter grube prašine
za čestice
> 10 µm
Insekti, vlakna tekstila i dlake, pijesak, prašina leta, cvjetni pelud, bakterije, pelud, prašina cementa G1
G2
Za jednostavne upotrebe (npr. kao zaštita od insekta u Kompakt uređajima)
G3
G4
Pred i cirkulacijski filter za civilnu zaštitu;
Odvod iz kabina za špricanje bojom i odvod iz kuhinja itd.; Zaštita od onečišćenja klima i kompakt uređaja (npr. prozorni klima uređaji, ventilatori); Predfilter za klase filtera F6 do F8
filter fine prašine
za čestice
1-10 µm
Bakterije, pelud, prašinu cvjeta i cementa, čestice, koje prouzrokuju taloženja prašine i fleke, bakterije i klice na česticama domaćina F5 filter vanjskog vazduha za prostorije sa malim zahtevima (npr. radione, skladišta, garaže)
F5
F6
F7
Pred i cirkulcijsko filtriranje u zračnim centralama; Krajnji filter u klima postrojenjima za trgovine, robne kuće, urede i neke proizvodne prostorije, predfilter za klase filtera F9 do H11
Uljni dim i aglodnosirana čađa; Dim duhana; Dim metalnog oksida F7
F8*
F9
Krajnji filter u klima postrojenjima za urede, proizvodne prostorije, uklopne centrale, bolnice, IT-centrale; Predfilter za klase filtera H11 do H13 i aktivan ugljen
filter lebdećih tvari za čestice
< 1 µm
Klice, bakterije, virusi, dim duhana, dim metalnog oksida H10
H11
H12
Krajnji filter za prostorije velikih i najvećih zahteva (na primer za laboratorije, za proizvodnje u prehrambenoj, farmaceutskoj, finomehaničkoj, optičkoj i elektroničkoj industriji te za medicinu)
H11 Krajnji filter za klase čistih prostorija*** ISO 6
i ISO 5
Uljane pare i čađa u nastajanju, radioaktivne lebdeće tvari H12
H13**
Krajnji filter za klase čistih prostorija*** ISO 4 i ISO 3, krajnji filter za civilnu zaštitu, filter odvoda u jezgreno tehničkim postrojenjima
Aerosoli H14
U15
U16
U17
Krajnji filter za klase čiste prostorije*** ISO 2
i ISO 1

* Trotec-klase mikro filtera, ** Trotec-HEPA-klasa filtera, *** po ISO14644-1

Na temelju potencijala opasnosti ovih tvari su sanacijska preduzeća po §19 GefStoffV obavvezna, pri sušenju pregradnih slojeva u podtlačnom postupku osiguravati čišćenje vazduha sa odgovarajućim klasama filtera!

Saznajte više o prednostima i pojedinačnih stupnjeva filtera naših modularnih višestepenskih lanaca filtera...