Tehnički podaci u poređenju

Sve uključi x Nastavak VE-/VX-serija
Nastavak VE-/VX-serija

Технички подаци Опрема, карактеристике и...

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 7.200.000.002
podesno za površine do (podpritisak)
Stepen 1 [m²]
Stepen 2 [m²]
Stepen 3 [m²]
maks. podpritisak
mbar
Količina vazduha (slobodno izduvavanje)
Količina vazduha slobodno izduvavanje maks. [m³/h]
Snaga zapreminskog protoka HiDry (usisavanje)
Stepen Tihi modus [m³/h]
Stepen 1 [m³/h]
Stepen 2 [m³/h]
Stepen 3 [m³/h]
Stepen Boost mode [m³/h]
Snaga motora
Stepen min. [kW]
Stepen maks. [kW]
Vrednosti zvuka
Stepen min. - Razmak 3 m [dB(A)]
Stepen maks. - Razmak 3 m [dB(A)]
Prihvatna posuda
Zapremina [l]
Električne vrednosti
preporučeni osigurač [A]
Nazivna primljena struja [A]
Priključak za struju
Primljena snaga [kW]
Električni priključak
Priključni utikač
Dužina kabla [m]
preporučena veličina prostorije nadpritisak
preporučena veličina prostorije podpritisak
maks. nadpritisak
mbar
Kapacitet transporta vazduha (slobodno izduvavanje)
Stepen maks. [m³/h]
Kapacitet transporta vazduha (slobodno izduvavanje)
Stepen maks. [m³/h]
Definisani optimum zapreminskog protoka HiDry (usisavanje)
Stepen Tihi modus [m³/h]
Stepen 1 [m³/h]
Stepen 2 [m³/h]
Stepen 3 [m³/h]
Stepen 4 - Boost mode [m³/h]
Zaštita motora
elektronski
Termo kontakt
Karakteristika sigurnosti
Zaštita od pregrevanja
Zaštita od grubih čestica
Usisni kanal
Izduvni kanal
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm]
Širina (bez ambalaže) [mm]
Visina (bez ambalaže) [mm]
Prečnik min. (bez ambalaže) [mm]
Prečnik maks. (bez ambalaže) [mm]
Težina
(bez ambalaže) [kg]
Опрема, карактеристике и функције
Mobilnost
Ručke za nošenje / transportna ručka(e)
moguće slaganje
moguće rolanje
Izvedba sa kolicima
Upravljivi točkovi sa kočnicama
Priključci
creva sušenje izolacionog sloja
TTKwic-Odvlaživač vazduha-brze spojnice [x]
Priključak za otpadnu vodu
50 mm priključak za usisavanje prašine
Servisna utičnica
Prikaz i rukovanje
Brojilo potrošnje struje - da
NT-Multi funkcionalni displej
Tekstualni prikaz statusa
Prikaz kontrole snage
Touch komandni panel
digitalni brojač radnih sati
Pražnjenje preostale vode
Upravljanje i nadzor
DA-4 interfejs
Efidry-priključak senzora za vlagu
Senzor prepunjavanja sa automatskim isključivanjem
Serijska oprema
Odbojna ploča za grubu filtraciju
Nerđajući odmagljivač za separaciju vode i fino filtriranje
Držač za kabl sa fiksiranjem utikača
Brzi zatvarači za servisiranje
Zaštićeni upušteni komandni elementi
Osvetljenje prikaza kontrole snage
Tekstualni prikaz statusa
Touch polje sa displejem
Brojilo potrošnje struje
Servisna utičnica za odvlaživač
Brojač radnih sati
HotStop sistem
NT-Multi funkcionalni displej
Optiflow prikaz
LED traka
Rezervni osigurač
Ampermetar
Mogućnost skladištenja
moguće slaganje
Obim isporuke
Uređaj
Sito filtera
Mikrofilterski element filter za finu prašinu klasa F8
Priključni nastavak 38 mm - 2x
Priključni nastavak 38 mm

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo