Odvlaživači vazduha za bazen: Tehnički podaci u poređenju

Sve uključi x DS 30 x DS 60 x Eksterna kondenzatna pumpa
DS 30
DS 60
Eksterna kondenzatna pumpa

Технички подаци Опрема, карактеристике и...

Cena na upit

Cena na upit

Cena na upit

Технички подаци
Opšte
Broj artikla 1.125.000.319 1.125.000.335 6.100.000.019
Kapacitet odvlaživanja
pri 20 °C / 60 % rel. vlaž. [l/24h] 20 38
pri 30 °C / 80 % rel. vlaž. [l/24h] 45 90
podesno za veličine bazena do [m²] 25 50
Količina vazduha
Stepen maks. [m³/h] 700 1.280
Radni opseg
Temperatura min. [°C] 0 0
Temperatura maks. [°C] 40 40
Vlažnost vazduha min. [%r.F.] 30 30
Vlažnost vazduha maks. [%r.F.] 90 90
Električne vrednosti
Priključak za struju 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Nazivna primljena struja [A] 4,4 7,5
Primljena snaga [kW] 0,75 1,2
Potrebna struja faza pokretanja [A] 15,8 30
preporučeni osigurač [A] 16 16
Električni priključak
Priključni utikač CEE 7/7 CEE 7/7
Predaja toplote
kW 1,9 3,5
Stepen efikasnosti (COP) 2,5 2,9
Rekuperacija toplote
na vodu maks. [kW] 1,4 2,8
kompresor
Tip rashladnog sredstva R-407C R-407C
Količina rashladnog sredstva [g] 500 800
GWP faktor 1.774 1.774
CO2 -ekvivalent [t] 0,887 1,419
Pritisak usisna strana [MPa] 0,7
Pritisak izlazna strana [MPa] 2,7
Vrednosti zvuka
Razmak 3 m [dB(A)] 50 52
Dimenzije
Dužina (bez ambalaže) [mm] 265 265
Širina (bez ambalaže) [mm] 800 1.265
Visina (bez ambalaže) [mm] 665 665
Težina
(bez ambalaže) [kg] 46 60
Опрема, карактеристике и функције
Higrostat
interno
eksterno
Odvod kondenzata
Priključak creva moguće
Crevo u obimu isporuke
Preporučena veličina creva [mm] 10 10
Kondenzatna pumpa
postoji
Izvedba kućišta
Plastika

 Serijska oprema

 Opcija

 Nije raspoloživo