Adsorpcioni odvlaživači TTR serije
INOX-adsorpcijski odvlaživač vazduha TTR-serije
  1. Proizvodi i usluge
  2. Proizvodi ‑ HighPerformance
  3. Odvlaživanje
  4. Adsorpcijski isušivač vazduha, mobil
  5. TTR-isušivač vazduha
  6. Prednost u praksi TTR-Trisorp Dual

Praktični primeri upotrebe:

Uvjerljive prednosti postupka sa TTR-Trisorp-Dual principom

Primeri primene iz prakse za TTR adsorpcione odvlaživače vazduha

Konvencionalni adsorpcijski isušivači u pravilu raspolažu zajedničkim usisom vazduha (mono) za suvi i regeneracijski vazduh – na primer svi Trotec uređaji, koji rade po Trisorp-Mono ili Bisorp-Mono principu.

Takvi isušivači nisu podobni za sušenje propuhom direktno u tretiranoj prostoriji, jer zbog postupka nastaje podpritisak i zbog toga vazduh izvana ulazi u prostoriju, čija se vlažnost ne može kontrolisati.

Vanjsko postavljanje, primerice u susjednim prostorijama, je međutim moguće sa svim TTR-modelima (primer 1).

Na temelju propuha sa suvim svježim vazduhom nastaje nadpritisak, zbog čega se vlažan vazduh potišće van. Kod te varijante međutim je stepen isušivanja uvek zavisan o zapremini vlage usisanog „vanjskog vazduha“ i pri nominalnoj količini suhog vazduha postiže smanjenje temperature tačke tačka rosišta za cca. 5 do 10 °C (ovisno o uređaju).

Energetski štedljivo isušivanje i veći stepeni sušenja zahvaljujući pogonu s optočnim vazduhom sa dualnom cirkulacijom vazduha

D-modeli TTR 400 D i TTR 500 D rade po TTR-Trisorp-Dual principu sa dva odvojena zračna voda i odvojenim ventilatorima za svaki krug. To omogućuje i pri vanjskim postavljanjem optočni pogon svježim suvim vazduhom – opskrbljen iz od „vanjskog vazduha“ zatvorene procesirane cirkulacije (primer 2). Čak i pri nutranjem postavljanju D-modela u sa suvim vazduhom tretirajućim prostorijama je na taj način mogući pritisno neutralno optočni pogon, tako da se ulaz regeneracijskog vazduha i izlaz vlažnog vazduha crevom ili cevima vode izvan prostorije (primer 3).

Promjenjivo optačno sušenje sa TTR-D modelima korisnicima nude odlučujuće prednosti:

Pri nominalnoj količini suhog vazduha naspram konvencionalnim protocima vazduha se mogu postići do 30 °C niže temperature tačke tačka rosišta naspram regeneracijskim vazduhom korišćenim „vanjskim vazduhom“. Tako se tačke tačka rosišta mogu postizati i daleko ispod 0 °C i znatno niža stanja sušenja te jasno energetski efikasniji pogon!

Svi mobilni TTR adsorpcioni odvlaživači u direktnom poređenju:

Da biste mogli da pronađete tačno pravi mobilni adsorpcioni odvlaživač za vas, imate priliku da uporedite sve adsorpcione odvlaživače iz Trotec-ove TTR serije.

Modeli koje ne želite da uključite u poređenje možete jednostavno kliknuti

Tehnički podaci u poređenju

Svi adsorpcijski isušivači vazduha TTR-serije su kompletno razvijeni i proizvedeni po najvećim merama kvalitete u Nemačkoj.

Trotec: Inovacija napravljena u Nemačkoj

Trotec: Inovacija napravljena u Nemačkoj Pogledajte iza kulisa:

Kao jedan od vodećih međunarodnih proizvođača rešenja za tretman vazduha, Trotec nudi industrijskim i komercijalnim kupcima inovativne proizvode za prečišćavanje vazduha, odvlaživanje vazduha, grejanje, klimatizaciju i ventilaciju. Sa našim uređajima visokih performansi, 100% se oslanjamo na istraživanje, razvoj, dizajn i proizvodnju u Nemačkoj. Za najviše zahteve kvaliteta, dobro osmišljena sistemska rešenja i sveže ideje.

Uverite se u video!